Wat doen we?

Basiswerking (6 tot 12 jaar)

 

- Huistaakbegeleiding aan huis of in De Moazoart (1 op 1)

- Online huistaakbegeleiding (enkel op afspraak)

- Uitstapjes en activiteiten doorheen het schooljaar

- Uitleendienst voor IT-materiaal

Tienerwerking (12 tot 18 jaar)

 

- Huistaakbegeleiding in De Moazoart op dinsdag en donderdag 

- Online huistaakbegeleiding (enkel op afspraak)

- Examenbegeleiding in De Moazoart tijdens examenperiodes

- Uitstapjes en activiteiten doorheen het schooljaar

- Uitleendienst voor IT-materiaal

- Ex-Horizonners die na de middelbare school verder studeren kunnen -mits beschikbaar en na reservatie- gebruik maken van het Horizon-lokaal in De Moazoart om te studeren voor hun examens

Vrije tijd

 

Alinea's zijn de belangrijkste bouwstenen van webpagina's. Om deze te veranderen, dubbelklik hier of klik op Tekst bewerken. U kunt hier ook de stijl wijzigen. 


Alinea's zijn de belangrijkste bouwstenen van webpagina's. Om ze te veranderen, dubbelklik hier of klik op Tekst bewerken. U kunt hier ook de stijl wijzigen. Natuurlijk zal het slepen van de tekst de alinea op de pagina verplaatsen.