Onze Tieners werden betrokken in een testfase van de perceptiestudie die Hogeschool Gent uitvoerde in samenwerking met Kind en Samenleving bij kinderen in functie van de stadsmonitor (Team Stedenbeleid Vlaamse Overheid).

Tijdens een 3 uur durende dialoog werden deze jongeren op een creatieve manier uitgedaagd om vanuit hun alledaagse ervaringen mee te denken over verschillende beleidsdomeinen in hun stad. De Tieners wilden naast de meer vanzelfsprekende beleidsthema’s als vrije tijd, cultuur en onderwijs, het ook over economie, stedelijke dienstverlening, zorg, veiligheid en milieuzorg in hun stad hebben. Op vraag van deze jongeren werd dan ook een vervolgtraject opgezet onder de noemer ‘Thuis in onze stad’.

Het project ‘Thuis in onze stad’ combineerde een kritische en artistieke bril om de stad, althans hoe de Horizon-jongeren die beleven, in beeld te brengen. Geïnspireerd door de ideeën van Art Basics for Children (ABCvzw) en de aanpak van Jugend Architektur Stadt (JAS), trokken deze kinderen en jongeren de stad in. Ze bewerkten de stad met fotografie, street art technieken en muziek.

Daarnaast ontwierpen ze vanuit hun alledaagse ervaringen concrete aanbevelingen voor het aanpassen van stedelijke ruimtes. Ook hier reikten de suggesties van deze kinderen en jongeren ver buiten het domein van de vrije tijd en cultuur. Om zich meer thuis te voelen in bepaalde stedelijke ruimtes stelden kinderen en jongeren meer handelszaken, veiligere infrastructuur, ontmoetingsplaatsen, het weghalen van borden met daarop ‘verboden te voetballen’ en kunstwerken voor. Deze aanbevelingen werden gebundeld en op een visuele manier voorgesteld aan lokale politici, lokale pers, buurtbewoners, familie en kennissen tijdens een presentatiemoment van het lokale ontmoetingshuis De Moazoart.

Het mag duidelijk zijn dat kinderen en jongeren aanspreken op hun deelname aan de stedelijke samenleving ander soort materiaal oplevert dan hen aan te spreken op hun ‘kindzijn’. Er werd kinderen en jongeren niet gevraagd ‘Wat willen jullie in Lokeren?’ maar ‘Wat hebben bepaalde ruimtes in Lokeren nodig om jullie daarin thuis te voelen?’ Verder hoopt dit project de meerwaarde van samenwerking tussen onderzoek en praktijk te illustreren en mensen daartoe te inspireren.