Sinds het ontstaan van Horizon, hanteren we onze eigen FLUKS-strategie. Fluks is niet zomaar een letterwoord. Wanneer de betekenis van het woord wordt opgezocht in een woordenboek, zal blijken dat fluks staat voor ‘snel’ en ‘meteen’. Fluks verwijst ook naar de ‘flux’ uit de natuurkunde, waar het staat voor de dichtheid van magnetische of elektrische stroom. En dat is wat we met z’n allen met Horizon willen doen: stromen en doorstromen, niet overhaast, maar wel meteen, snel en krachtig.

Focus op onderwijs, taal en vrije tijd

Horizon ziet onderwijs (waarbinnen taal een essentiële rol speelt) en zinvolle vrijetijdsbesteding als essentiële hefbomen om (kans)armoede te bestrijden en integratie te bevorderen.

Loyaliteit tegenover alle partners

Horizon wil werk maken van samenwerkingsverbanden en wil zich ook engageren om het maximale eruit te halen.

Uniek in aanbod van diensten

Horizon wil een optimale mix realiseren, waarbij we ons product (dienst) aftoetsen aan 5 ”B’s”: Zijn we bereikbaar? Zijn we betaalbaar? Is onze dienst bruikbaar? Zijn we begrijpbaar? Zijn we beschikbaar?

Kwaliteit garanderen

Horizon bewaakt zeer sterk de verhouding tussen het aantal kinderen in een groep en het aantal vrijwilligers. Doorgaans ligt deze verhouding op 2 à 3 kinderen per vrijwilliger. Zodoende kunnen we garanderen dat er voor elk kind voldoende individuele aandacht is. Door onze kinderen mentorfiguren aan te reiken, hopen we op een vlotte manier een (vertrouwens)band te scheppen.

Socio-culturele integratie aanmoedigen

Omdat het voor onze doelgroep soms moeilijk is om een eerste stap te zetten (al dan niet financieel van aard), wil Horizon in samenspraak met het kind, de school, de ouders, en andere organisaties of diensten (bv. jeugddienst, preventiedienst,…) bekijken hoe de kinderen aan de slag kunnen binnen de reguliere jeugdwerkingen en sport- of cultuurverenigingen in Lokeren

strategie