Onze Horizon-slogan luidt reeds enige jaren ‘jong-leren met talent’. Het belangrijkste onderdeel van die slogan is het koppelteken, dat de dubbele betekenis van ‘jongleren’ moet duidelijk maken:

Jong leren. Hoe jonger men bepaalde vaardigheden en kennis tot zich kan nemen, hoe meer men zich er kan in bekwamen en hoe eerder men zich iets ‘eigen’ kan maken. Dit geldt zeker voor het aanleren van een taal, in ons geval het Nederlands.

Jongleren. Niemand heeft de waarheid in pacht, niemand kan een carrièrepad uittekenen met vooraf 100% slaagkans. Leven en leren: het is altijd met vallen en opstaan, trial and error. Het is ook, net zoals bij een jongleur, een spel waarbij men zich op verschillende zaken tegelijk moet focussen. Wanneer het mis gaat, focus je je maar beter op de kegels die nog in de lucht hangen. Wie focust op wat verkeerd gaat, dreigt meer te verliezen dan die ene kegel.

Talent is het centrale begrip waar alles binnen Horizon rond draait. Elke mens, elk kind is verschillend en dat moeten we respecteren. Iedereen heeft het recht om de tijd en de ruimte te krijgen om dat talent te ontwikkelen of te ontplooien. We willen kinderen stimuleren in het ontdekken van zichzelf: Waar zijn ze goed in? Waarin niet? Wat doen ze wel en niet graag? Welke vakken studeren ze graag? Hoe studeren ze het liefst? Zelfkennis is het begin van… veel.