1. Leren en bijleren, groeien en opgroeien, geven een positieve dynamiek aan ieder mensenleven op elke leeftijd.
  1. Leren lukt beter als je ruimte, tijd en vertrouwen krijgt van je omgeving, maar ook van jezelf. Een goed leerklimaat is noodzakelijk om te kunnen leren.
  1. We willen kinderen, ouders en vrijwilligers stimuleren in het ontdekken en ontplooien van talenten, vaardigheden en interesses. We streven naar gelijkwaardige kansen voor iedereen om daarin te slagen.
  1. Leren doe je niet alleen op school. Sport beoefenen, spelletjes spelen, naar de jeugdbeweging gaan, enz. bieden enorme leer- en ontplooiingskansen, niet in het minst op het vlak van sociale vaardigheden.
  1. De kracht van onze vrijwilligers ligt in het motiveren en enthousiasmeren van kinderen en het bieden van een extra oefenmoment in een goed leerklimaat. Het wegwerken van leerachterstanden of het behandelen van leerstoornissen is de taak van de school of van specialisten.
  1. We veroordelen elke vorm van discriminatie. Inzetten op zelfvertrouwen, (zelf)kennis, (sociale) vaardigheden en attitude, biedt de mogelijkheid om discriminatie te bestrijden en te overstijgen. Onze verscheidenheid is onze kracht.
  1. We streven ernaar te zeggen wat we doen, maar vooral te doen wat we zeggen. Een goede communicatie, het nakomen van afspraken en samenwerken vanuit een wederzijds respect zijn belangrijk.
  1. Nederlands spreken, begrijpen en schrijven is noodzakelijk om vandaag met succes een leertraject te voltooien. We hechten daarom veel belang aan het correct leren en gebruiken van onze taal. Soms kan taal ook een barrière zijn. Wanneer de situatie het vereist, mogen we niet aarzelen om over te schakelen naar de taal van de gebruiker (via tolken). Goede afspraken maken immers goede vrienden, in welke taal die afspraak gemaakt wordt, is minder belangrijk.
  1. Iedereen moet de tijd krijgen om te groeien en niet per sé iets moeten kunnen binnen een bepaalde termijn. We hebben actief oog voor het potentieel van kinderen, ouders en vrijwilligers, spreken hen daar op aan en ondersteunen hen om deze te ontplooien.
  1. Kinderen moeten vooral ook de kans krijgen om ook kind te zijn. Spelend leren mag daarom niet alleen een slogan blijven.