Niet iedereen beschikt over voldoende tijd om zich in het avontuur van het vrijwilligerswerk te storten: studies vragen te veel tijd, je eigen kinderen vreten energie, enz. Een mogelijk alternatief om tóch je steentje aan Horizon bij te dragen, kan dan een financieel duwtje in de rug zijn. Je kan steeds een gift doen op volgend rekeningnummer: BE71 7330 3157 7469. Als kleine lokale vzw kunnen wij helaas geen fiscaal attest uitreiken, maar wel verzekeren dat je gift maximaal naar onze projecten vloeit.

Enkele goede redenen om de werking te steunen zijn:

  • Je deelt geen snoepje uit aan een kind, je geeft echte perspectieven! Hoe waardevol en hartverwarmend éénmalige initiatieven, uitstappen en activiteiten voor (maatschappelijk kwetsbare) kinderen ook zijn, met Horizon engageren we ons op een heel duurzame wijze. Dit wil zeggen voor meerdere jaren en zowel op het vlak van onderwijs als vrijetijd. Zo krijgen kinderen de steun om echt te werken voor een beter diploma en volle integratie in de maatschappij. Kinderen krijgen de mogelijkheid en de tijd zich te ontplooien zodat zij hun talenten daadwerkelijk kunnen inzetten. Daar plukt iedereen de vruchten van!
  • Het geld gaat maximaal naar de kinderen. Bijna de helft van het budget gaat rechtstreeks naar de uitwerking van de activiteiten en materiaal nodig voor de huistaakbegeleiding. Iets minder dan een derde gaat naar kosten die noodzakelijk zijn voor de basiswerking zoals huur, verzekering, drukwerk, postzegels, inkt, drukwerk,..….. Daarnaast is er de aanschaf van educatief en spelmateriaal en vormingskosten voor vrijwilligers. Er gaat GEEN geld naar personeel of vaste vrijwilligersvergoedingen.
  • Uw steun is nodig! Elk jaar grotendeels afhankelijk zijn van subsidiedossiers is geen prettig vooruitzicht. Hoe goed die dossiers ook voorbereid zijn, vaak is de pot die verdeeld kan worden veel kleiner dan wat gevraagd wordt of is het aantal oproepen bij fondsen waar we terecht kunnen beperkt of éénmalig. Het is steeds onzeker of een dossier al dan niet goedgekeurd wordt. Uw steun maakt dat wij onze werking kunnen verderzetten zonder de stress of we het volgend werkjaar ons volledige aanbod kunnen houden!!

Wil je als bedrijf, organisatie of particulier een groter bedrag doneren en wil je weten waaraan het bedrag precies zal besteed worden of heb je specifieke doelen voor ogen wat de besteding van je gift betreft, neem dan gerust eerst contact op via info@vzwhorizon.be.