De Basiswerking richt zich tot kinderen van de 2de kleuterklas tot het 6de jaar basisonderwijs. Zij worden één maal per week begeleid door een vrijwilliger. Dit kan zowel bij de kinderen thuis als in de lokalen van Horizon.

In de basiswerking hechten we veel belang aan individuele aandacht en de persoonlijke band tussen de vrijwilliger en de kinderen/het gezin. Eerst wordt samen het werk voor school gemaakt en daarna wordt er samen een spelletje gespeeld. Bij kleuters gaat de aandacht naar taalontwikkeling. De vrijwilliger krijgt een vast gezin of een aantal vaste kinderen toegewezen (max. 3) die hij/zij dan een schooljaar lang begeleidt. Er gaat naast het werk voor school veel aandacht naar het motiveren van het kind. Een aantal van onze gezinnen is niet erg thuis in ons onderwijsssysteem en onze maatschappelijke structuren, onder meer op het gebied van vrijetijd. Soms geven de vrijwilligers ook daar een woordje uitleg, of motiveren ze de ouders en de kinderen om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod in de stad. Als vrijwilliger kan je ook zelf uitstapjes maken met de kinderen: naar de bibliotheek, de winkel, de kinderboerderij,…Leren doe je op school, maar evenzeer daarbuiten!

Het opbouwen van een warme band tussen de vrijwilliger en ‘zijn’ kinderen en hun gezin, staat centraal in de basiswerking.