Gedurende het volledige schooljaar begeleiden we de kinderen bij het maken van hun huiswerk. We benadrukken dat de klemtoon ligt op het begeleiden en niet op het maken van huiswerk. Zowel kinderen, ouders als leerkrachten durven hier al eens een verkeerde interpretatie maken.

Het is geenszins de bedoeling om de rol van de leerkracht of de ouder of van wie dan ook over te nemen. De begeleiding bij Horizon moet beschouwd worden als extra oefenmoment. Het ene kind heeft wat meer tijd nodig dan het andere, het ene vak wil al eens wat makkelijker ‘binnengaan’ dan het andere. Het is vooral de bedoeling dat het kind de leerstof in eigen tempo kan verwerken.

Daarom streven we er bij Horizon naar om één vrijwilliger maximaal 3 kinderen tegelijkertijd te laten begeleiden. Op school kan een leerkracht zich deze luxe begrijpelijkerwijs niet permitteren: hij of zij dient rekening te houden met 20 leerlingen of meer.

Evenwel mag men geen mirakels verwachten. Horizon is er niet om te remediëren, leerproblemen op te lossen of grote leerachterstanden weg te werken.